SEARCHING FOR A BRAND YOU LOVE

xếp hạng thương hiệu được yêu thích
SmartLife
Danh tiếng của CEO có ảnh hưởng gì đến giá trị thương hiệu của bạn?

Danh tiếng của CEO có ảnh hưởng gì đến giá trị thương hiệu của bạn?

Danh tiếng của CEO – và mức độ ảnh hưởng của nó đến thương hiệu của bạn – tác động trực tiếp đến doanh nghiệp của bạn. Tại sao nó

Tại sao CEO nên xây dựng thương hiệu cá nhân ?

Tại sao CEO nên xây dựng thương hiệu cá nhân ?

Đối với những người làm nghề tự do và doanh nhân, việc xây dựng thương hiệu cá nhân chưa bao giờ quan trọng hơn hiện nay. Bất kỳ ai có quyền truy cập

Một cách tiếp cận mới để xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn

Một cách tiếp cận mới để xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn

Phần lớn thành công trong sự nghiệp và cá nhân phụ thuộc vào việc thuyết phục người khác nhận ra giá trị của bạn. Bạn phải làm điều này khi nộp

Brandlove bước xây dựng thương hiệu cá nhân nổi bật

Brandlove bước xây dựng thương hiệu cá nhân nổi bật

Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu tốt đối với doanh nghiệp của bạn—nhưng còn việc xây dựng thương hiệu cá nhân gắn liền với cá

Tại sao CEO nên xây dựng thương hiệu cá nhân ?

Đối với những người làm nghề tự do và doanh...

Brandlove bước xây dựng thương hiệu cá nhân nổi bật

Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc xây dựng...

Cách một thương hiệu tự kể câu chuyện của mình

Chỉ riêng những tên thương hiệu này đã gợi lên...

11 câu chuyện thương hiệu hay điển hình

Bộ não của chúng ta phát triển mạnh nhờ việc...

Giúp đưa ra quyết định thông minh : Biến bạn thành người tiêu dùng thông minh qua những bài viết và video giá trị cao.
Khách quan và chân thực : đánh giá và kiểm chứng độc lập, đề cao tư duy tự do
Câu chuyện thật trong thực tế : chia sẻ kinh nghiệm, tình huống, giải pháp thật đã ứng dụng.
Luôn mới nhất : cá nhân hóa thông tin giá trị cho bạn và luôn update mới nhất hàng ngày

Bạn đang muốn tìm kiếm thông tin giá trị nhân vật nổi bật thương hiệu tốt nhất

An An

CEO Jobhost

Tôi tìm kiếm nhiều thông tin giá trị và kết nối các CEO thông qua website này. Mỗi ngày  tôi đều vào đây để đọc tin.

Sơn Apple

Nội chợ

Tôi tìm được nhiều nhãn hàng và thương hiệu tốt cho lựa chọn của mình. Đọc các đánh giá chân thực giúp tôi đưa ra quyết định dễ dàng.

Danh tiếng của CEO có ảnh hưởng gì đến giá trị thương hiệu của bạn?

Danh tiếng của CEO – và mức độ ảnh hưởng của nó đến thương hiệu

0 Comments
Tại sao CEO nên xây dựng thương hiệu cá nhân ?

Đối với những người làm nghề tự do và doanh nhân, việc xây dựng thương hiệu

0 Comments
Một cách tiếp cận mới để xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn

Phần lớn thành công trong sự nghiệp và cá nhân phụ thuộc vào việc thuyết

0 Comments